Трет ден мобилност од Еразмус+ проектот "Да го победиме врсничкото насилство заедно" - Чиниси, Сицилија, Италија

Трет ден мобилност од Еразмус+ проектот "Да го победиме врсничкото насилство заедно" - Чиниси, Сицилија, Италија. Денешниов ден помина во посета на Палермо каде што учесниците имаа можност да се запознаат со историјата и културното наследство на градот.