Втор ден виртуелна мобилност „Европа зема здив“

На вториот ден од виртуелната средба во рамки на Еразмус+ проектот „Европа зема здив“, учениците изработуваа дигитални постери и презентации на тема: „Како ќе се живее во животната средина за 30 години?", „Каков ќе биде мојот дом и околината?", „Какви ќе бидат средствата за транспорт?“ и „Како ќе се храниме?“ со примена на програмата PowerPoint и дигиталната алатка Genially. Потоа следуваше презентација на постерите и презентациите од страна на сите земји.

Наставниците проследија едукативно предавање на тема „Домашни роботи“.