Мобилност Италија

Со дисеминација се потсетивме дека во периодот од 14.03 до 18.03.2022 година од Еразмус+ проектот "Да го победиме врсничкото насилство заедно" се одржа мобилност во Чиниси, Сицилија, Италија, на која присуствуваа Елена Темелкоска - психологот на училиштето, Маја Медарска - наставник по македонски јазик и учениците од деветто одделение: Ева Христова, Јана Петровска, Сара Јосимовска и Мила Стојановска.

Убавите моменти и искуства ги споделивме со нашите колеги и соученици. Тие се поттик за уште поголем ангажман од сите нас.