Одлука за избор на Првенец на генерација

Врз основа на правилникот и критериумите за избор беше распишан конкурс за Првенец на генерација, кој беше објавен на веб-страницата и училишниот фб профил, а траеше од 29 април до 31 мај. На истиот беа пријавени повеќе ученици од деветтите одделенија кои ги исполнуваат бараните услови. Комисијата детално ги прегледа поднесените документи, ги бодуваше според Правилникот на критеруми и ја донесе следната одлука:

- Првенец на генерација од IX-1 е Ева Христова

- Првенец на генерација од IX-2 е Лука Трајковски

- Првенец на генерација од IX-3 е Сара Исени / Sara Iseni.

На конкурсот зедоа учество ученици кои постигнале континуиран одличен успех и имаат учествувано во бројни воннаставни активности и проекти, а притоа придонеле за афирмација на училиштето, во следниот состав:

- Атанас Атанасовски

- Тамара Велковска

- Ива Димовска

- Марко Симоновски

- Сара Томовска

- Јана Цветановска

- Сара Јосимовска

- Дијана Алексовска

- Матеа Спасовски

- Мила Стојановска и

- Албан Авдили / Alban Avdili.

Честитки за сите наши ученици и многу успеси во иднина!