Вештини

Декорација на здрава храна и креативни начини за декорирање салфетки за прибор за јадење со учениците од VII-1 и VII-2 одделение, по предметот Вештини за живеење под менторство на наставникот Ели Чочова.