Натпревар по математика

На 28.02.2023 се одржа училишен натпревар по математика за учениците од шесто, седмо, осмо и деветто одделение во подрачното училиште, под менторство на наставникот Илфие Емини. Честитки до учениците кои ги постигнаа следните резултати: