Меѓународен ликовен конкурс „Флора и фауна“

Честитки за нашите ученички Михаела Сандева VII-1 одд. за освоеното ПРВО место и Јана Младеновска VIII-2 за освоеното ВТОРО место на меѓународниот ликовен конкурс „Флора и фауна - извор на животот и убавината“, под менторство на наставникот Ели Чочова.