Час по физичко МИО

Вака изгледа часот по физичко кога стручна служба ќе се вклучи во него.

Психологот и дефектологот заедно со прво одделение одржаа целосно инклузивен час.

Сите навиваа на цел глас.