Предметна настава, изработки по повод празникот Велигден

Креативни изработки од учениците од предметна настава, реализирани на часот по ликовно образование, по повод празникот Велигден.

Честит празник!