Светски ден на детето

Светскиот ден на детето е посебен бидејќи секое дете заслужува да биде среќно.
Секоја година, на 20 ноември го славиме овој ден за да се потсетиме колку се важни и скапоцени децата.
Децата се нашата иднина и нашата надеж, треба да ги заштитиме и да им дадеме љубов.
Секое дете има право на игра и образование, да порасне во среќна и безгрижна средина.
Затоа, денес, на Светскиот ден на детето, да се потсетиме дека децата се нашето најголемо богатство.
Нека Светскиот ден на детето биде ден на еднаквост и разбирање каде што сите гласови ќе бидат слушнати.
Нека  децата играат, учат и растат заедно, обединети во љубов, тука сме за секое дете да има еднакви шанси, тоа е нашата мисија.
Фотографиите можете да ги погледнете на следниот