3ти декември - меѓународен ден на лицата со попреченост

3ти декември - меѓународен ден на лицата со попреченост.

Учениците од IV и V одделение заедно со дефектологот, психологот и образовните асистенти направија работилница на тема: Обединети во акција за спасување и постигнување на цели за одржлив развој за, со и од лицата со попреченост!

Изработија помагала за учениците со потешкотии во фината моторика и стебло со деца кои имаат различни видови попреченост!