Државен натпревар по биологија 2024 год

Државен натпревар по биологија 08.06.2024 год.
Освоени награди:
Стефани Павловска IX-1одд. III место
Александар Додевски IX-2 одд. II место
Ментор: Маја Цекова
Честитки за постигнатиот успех!