Продолжување на мерката за ослободување од работа

Почитувани родители,
Ве известуваме дека се продолжува важноста на претходно обезбедените потврди на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години.